FacebookPinterest

Tree Rose หรือ Standard Rose

Tree Rose หรือ Standard Rose เป็นกุหลาบพันธุ์ที่ติดตากับกุหลาบป่าที่มีต้นตอสูง ลำต้นโคนเดียว ไม่มีกิ่งก้านแตกสาขาจากโคนต้นเลย แต่จะไปบังคับให้แตกกิ่งแขนงในระดับสูงจากพื้นดิน ครึ่งถึงหนึ่งเมตร โดยการติดตาแล้วบังคับให้ออกดอก

ลักษณะ

  • พันธุ์ที่จะใช้ติดตาทำ Tree Rose จะเลือกพันธุ์ที่โดยธรรมชาติมีทรงพุ่มกระทัดรัด
  • มาตราฐานความสูงที่นิยมกันคือ 100 ซม. และ 60 ซม.
  • ลำต้นTree Rose จะไม่สูงขึ้นไม่ว่าอายุจะมากเท่าใด แต่เส้นผ่าศูนย์กลางจะใหญ่ขึ้น

อ้างอิงความสูงของแต่ละพันธุ์