FacebookPinterest

ธาตุโพแทสเซียม

Description
เป็นธาตุที่ มีความสำคัญที่ช่วยสร้างอาหารให้กับลำต้น เพื่อช่วยให้ลำต้นเจริญเติบโต แข็งแรง ออกผลผลิตได้ดี และมีคุณภาพ ธาตุโปแตสเซียมนี้จะมีอยู่มากในดินเหนียว แต่จะมีอยู่น้อยในดินทรายหรือดินที่เป็นกรดมาก
กระตุ้นการทำงานของ enzyme ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการต่างๆเช่น การสังเคราะห์แสง การหายใจ การสังเคราะห์แป้ง และ โปรตีน เป็นต้น
ควบคมแรงดันภายในเซลล์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการดูดน้ำ และการปิดเปิดของปากใบ
รักษาระดับ pH ในเซลล์ให้อยู่ระหว่าง 6-7
กระตุ้นการทำงานของ nitrate reductase เพื่อเปลี่ยน NO3 เป็น NH4 สำหรับการสร้างกรดอมิโน และ โปรตีน
ช่วยเคลื่อนย้ายสารที่ได้รับจากการสังเคราะห์แสงไปยังแหล่งสะสม
ช่วยให้ผนังเซลล์หนา เนื้อเยื่อพืชมีเสถียรภาพ ผลผลิตเก็บรักษาได้นาน พืชต้านทานต่อโรค และ แมลง

ธาตุโพแทสเซียมในดินที่พืชนำเอาไปใช้เป็นประโยชน์ได้ มีกำเนิดมาจากการสลายตัวของหินและแร่มากมายหลายชนิดในดิน โพแทสเซียมที่อยู่ในรูปอนุมูลบวก หรือโพแทสเซียมไอออน  (K+) เท่านั้นที่พืชจะดึงดูดไปใช้เป็นประโยชน์ได้ถ้าธาตุโพแทสเซียมยังคงอยู่ในรูปของสารประกอบยังไม่แตกตัวออกมาเป็นอนุมูลบวก (K+) พืชก็ยังดึงดูดไปใช้เป็นประโยชน์อะไรไม่ได้ อนุมูลโพแทสเซียมในดินอาจจะอยู่ในน้ำในดิน หรือดูดยึดอยู่ที่พื้นผิวของอนุภาคดินเหนียวก็ได้ ส่วนใหญ่จะดูดยึดที่พื้นผิวของอนุภาคดินเหนียว ดังนั้นดินที่มีเนื้อดินละเอียด เช่น ดินเหนียว จึงมีปริมาณของธาตุนี้สูงกว่าดินพวกเนื้อหยาบ เช่น ดินทรายและดินร่วนปนทราย ถึงแม้โพแทสเซียมไอออนจะดูดยึดอยู่ที่อนุภาคดินเหนียว รากพืชก็สามารถดึงดูดธาตุนี้ไปใช้ประโยชน์ได้ง่ายๆ พอกันกับเมื่อมันละลายอยู่ในน้ำในดิน ดังนั้นการใส่ปุ๋ยโพแทสเซียมอาจจะใส่แบบคลุกเคล้าให้เข้ากับดินก่อนปลูกพืช ได้ หรือจะใส่โดยโรยบนผิวดินแล้วพรวนกลบก็ได้ถ้าปลูกพืชไว้ก่อนแล้ว ธาตุโพแทสเซียมมีความสำคัญในการสร้างและการเคลื่อนย้ายอาหารพวกแป้งและ น้ำตาลไปเลี้ยงส่วนที่กำลังเติบโต และส่งไปเก็บไว้เป็นเสบียงที่หัวหรือที่ลำต้น ดังนั้นพืชพวกอ้อย มะพร้าว และมัน จึงต้องการโพแทสเซียมสูงมาก ถ้าขาดโพแทสเซียมหัวจะลีบ มะพร้าวไม่มัน และอ้อยก็ไม่ค่อยมีน้ำตาล พืชที่ขาดโพแทสเซียมมักเหี่ยวง่ายแคระแกร็น ใบล่างเหลืองและเกิดเป็นรอยไหม้ตามขอบใบ พืชที่ปลูกในดินทรายที่เป็นกรดรุนแรงมักจะมีปัญหาขาดโพแทสเซียม แต่ถ้าปลูกในดินเหนียวมักจะมีโพแทสเซียมพอเพียง และไม่ค่อยมีปัญหาที่จะต้องใส่ปุ๋ยนี้เท่าใดนัก

ธาตุโพแทสเซียม (K)พบในเซลล์ของพืช เป็นองค์ประกอบในโครงสร้างที่สำคัญของเอนไซม์กว่า 30 ชนิด ทำให้เปลือกลำต้นแข็งแรง ไม่หักโค่นง่าย ช่วยในขบวนการสร้างแป้งและน้ำตาล ตลอดจนการเคลื่อนย้ายแป้งและน้ำตาลไปยังส่วนต่าง ๆ ของพืช ช่วยในการสังเคราะห์โปรตีน การแบ่งเซลล์ นอกจากนี้ยังช่วยให้พืชมีความต้านทานต่อโรคดีขึ้นเป็นธาตุที่สามารถเคลื่อน ย้ายจากส่วนหนึ่งไปยังอีกส่วนหนึ่งของพืชได้รวดเร็ว โดยเฉพาะในขณะที่พืชเริ่มสร้างดอกและเมล็ดโพแทสเซียมจะถูกดึงไปใช้ทันที ในรากพืชพวกธัญพืชธาตุนี้อาจไหลกลับไปสู่ดินได้โดยง่ายในขณะที่พืชแก่และ เซลล์รากเริ่มเสื่อมการปฏิบัติงาน ธาตุนี้อาจถูกฝนชะล้างไปจากใบได้ในขณะฝนตกธาตุโพแทสเซียมในสารละลายของดิน มักอยู่ในสมดุลกับส่วนที่ถูกดินยึดไว้ และส่วนที่อยู่ในแร่ที่มีอยู่ในดิน พืชอาจดูดกินได้ในปริมาณมากเกินต้องการโดยพืชไม่เป็นอันตราย และไม่ได้ใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นถ้าขาดธาตุโพแทสเซียมพืชจะเจริญเติบโตช้า ปลายใบไหม้ มีสีน้ำตาลและจะลามเข้าหาโคนใบตามขอบใบ ช่วงระหว่างปล้องจะสั้น พืชหักล้มได้ง่าย พืชที่ให้แป้งและน้ำตาลจะให้ผลผลิตลดลง พวกธัญพืชจะมีเมล็ดลีบ

Pasted from

Pasted from

Method
    วิธีการใส่ธาตุโปแดสเซียมควรจะใส่ครั้งละน้อย ๆ แต่บ่อยครั้งหืออาจจะใส่ในรูปของปุ๋ยชนิดน้ำที่ฉีดให้ทางใบ และการเผาฟางก็เป็นอีกวิธีหนึ่งในการเพิ่มธาตุโปแตสเซียมให้แก่ดิน...

Result
Less
ชะงักการเจริญเติบโต โดยสังเกตว่ายอดอ่อนจะเจริญเติบโตช้า เปราะหักง่าย
ต้นจะเริ่มแห้งตายจากยอดลงมาหาโคนต้น ใบด้านล่างจะแก่เป็นสีเหลืองเร็ว และเกิดเป็นรอนไหม้สีน้ำคาลบริเวณขอบใบในทางตรงกันข้าม
ใน เบื้องต้นสังเกต​ได้​ที่​ใบแก่​ใน​พืชใบเลี้ยงคู่​ ​ใบ​จะ​มีสีซีด ใน​ระยะต่อมา​จะ​พบจุดสี​เข้มที่​เนื้อใบตายกระจาย​เป็น​จุด ใน​พืชใบเลี้ยงเดี่ยวหลายชนิดบริ​เวณปลายใบ​และ
เส้นใบ​ ​จะ​ตายก่อน​ ​อาการขาดโพแทสเซียม​ใน​ข้าวโพด​ ​ลำ​ต้น​จะ​อ่อนแอ
ขอบใบหรือปลายใบแห้งโดยเฉพาะใบล่าง
ใบเกิดจุดประในพืชใบเลี้ยงเดี่ยว
ฝักเล็กและเมล็ดไม่เต็มฝักในข้าวโพด
ข้อสั้น และ หักง่าย ในพืชใบเลี้ยงเดี่ยว
1. ขอบใบเหลือง และกลายเป็นสีน้ำตาล โดยเริ่มต้นจากปลายใบเข้าส่งกลางใบ ส่วนที่เป็นสีน้ำตาลจะแห้งเหี่ยวไป จะเกิดจากใบล่างก่อน แล้วจึงค่อย ๆ ลามขึ้นข้างบน พืชที่เห็นชัดคือข้าวโพด
2. ทำให้ผลผลิตตกต่ำ พืชจำนวกธัญพืชจะทำให้เมล็ดลีบ มีน้ำหนักเบา พืชหัวจะมีแป้งน้อยและน้ำมาก ข้าวโพดจะมีเมล็ดไม่เต็มฝัก ฝักจะเล็กมีรูปร่างผิดปกติ ใบยาสูบมีคุณภาพต่ำ ติดไฟยาก กลิ่นไม่ดี พืชจำพวกฝ้ายใบจะมีสำน้ำตาลปนแดง สมอฝ้ายที่เกิดขึ้นจะไม่อ้าเต็มที่เมื่อแก่

Pasted from

More
พืชชะงักการเจริญเติบโตได้

Pasted from