FacebookPinterest

ดินปลูก

 

ลักษณะของดินที่ใช้ปลูกกุหลาบ

ดินที่เหมาะสมที่สุดในการปลูกกุหลาบ คือ ดินร่วน หรือดินปนทรายที่มีอินทรีย์วัตถุ มีสภาพความเป็นกรดเป็นด่าง มีค่า pH ประมาณ 5.5-6.5 
ความสัมพันธ์ระหว่าง pH และความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหาร กุหลาบต้องการความชื้นในดินมาก และการระบายอากาศที่ดีในดิน การรักษาความชื้นในดินไม่ให้ระหายสู่อากาศมักจะใช้วัสดุคลุมดินป้องกัน

ดินหรือเครื่องปลูก

               ในธรรมชาตินั้น ต้นไม้เจริญเติบโตหรือขึ้นได้ในพื้นที่ที่มีความเหมาะสมของพรรณพืชแต่ละชนิด แต่การปลูกเลี้ยงไม้กระถาง เป็นการกำหนดให้ต้นไม้ต้องอยู่ในที่ที่จำกัดในภาชนะปลูก ดินหรือเครื่องปลูกจึงมีความจำเป็นต้องมีคุณสมบัติในการยึดลำต้น การอุ้มน้ำ การถ่ายเทอากาศ และง่ายในการที่รากจะไชชอนได้สะดวก การปลูกพืชในกระถาง รากพืชจะถูกจำกัดขอบเขตอยู่เฉพาะภายในกระถางเท่านั้น

คุณสมบัติของวัตถุดิบที่นำมาใส่ในดิน

 • ดิน - เป็นแหล่งธาตุอาหาร แหล่งจุลินทรีย์ เม็ดดินมีขนาดเล็กอัดแน่น
 • ปุ๋ยคอก - ให้ธาตุอาหารครบถ้วน ซึ่งจะต้องทำการหมักให้จุลินทรีย์ทำการย่อยสลายเสียก่อน แต่ไม่ใช่แบบเก่าเก็บ
 • ใบไม้ผุ - มีธาตุอาหาร ช่วยให้ดินโปร่ง น้ำหนักเบา ย่อยสลายได้ยาก ซึ่งจะค่อยๆปลดปล่อยสารอาหารออกมา
 • แกลบสด - ช่วยดูดซับความชื้นและธาตุอาหาร มีช่องว่างช่วยระบายน้ำและอากาศ ย่อยสลายได้ยาก และเป็นวัสดุที่ช่วยในการเก็บประจุไฟฟ้าจากธาตุอาหารเพื่อส่งต่อไปยังรากอีกที
 • ขี้เถ้าแกลบ - ปรับความเป็นกรดด่าง ช่วยเก็บความชื้น
 • ขุยมะพร้าว - เก็บความชื้นได้ดี แต่สารอาหารในตัวเองมีน้อย และยังมีความเป็นกรด จำเป็นต้องทำการทิ้งไว้ตากฝนหรือทำการชะล้างความเป็นกรดออกก่อน
 • กาบมะพร้าวสับ - ทำให้ดินมีช่องว่างระบายน้ำและอากาศได้ดี เก็บความชื้น รากพืชเกาะได้ดี และยังมีความเป็นกรด จำเป็นต้องทำการทิ้งไว้ตากฝนหรือทำการชะล้างความเป็นกรดออกก่อน

การเตรียมดินปลูก

 • ใช้เครื่องปลูกใหม่ - จุลินทรีย์จะต้องดึงหรือตรึงธาตุไนโตรเจนเอาไว้เพื่อใช้ในการย่อยวัสดุปลูก ทำให้เกิดความร้อนและทำให้เป็นอันตรายกับพืชได้ใบเหลือง ขาดไนโตรเจน
 • ควร ซื้อเตรียมๆไว้ก่อนแล้วหมั่นรดน้ำให้ชุ่ม เพื่อให้จุลินทรัย์ได้ทำการย่อยสลายได้ดี หรือเติมยูเรีย หรือหัวเชื้ออีเอ็ม ก็จะยิ่งย่อยสลายได้ดีและเร็วยิ่งขึ้น ค่อยนำมาใช้ปลูกต้นไม้ หากไม่มีเวลาจะรีบเอามาใช้ก็ต้องเพื่มธาตุไนโตรเจน ด้วยการใส่ยูเรีย(46-0-0) เพิ่มเข้าไปด้วยจากใส่ปุ๋ยปกติ มากขึ้นกว่าปกคิให้กุหลาบ
 • เวลาหน้าร้อนจะเอาใบไม้มากองสุมรอบ พุ่มต้นไม้ผล เพื่อกักเก็บความชื่นไว้ในดิน เขาจะห้ามกองชิดโตนต้นเกิน ใช้แกลบที่ผ่านการ ย่อยสลายมาดีแล้ว
 • วัสดุปลูกต่างๆที่เราใช้ ถึงจะซื้อมา 2-3 ปีแล้วเก็บไว้มันก็ไม่ย่อยสลายหากเก็บไว้ในร่มแห้ง ไม่ใช่เก่าย่อยสลายดีแล้ว  
 • ปลูกลงกระถางให้ใช้เฉพาะขุยมะพร้าว หรือ ใช้ดินผสม(ที่ย่อยสลายดีแล้ว และ pH เป็นกลาง - กรดอ่อน)
 • ปลูก ลงดิน ต้องระบายน้ำดี โดยเอาดินที่ขุดขึ้นมาคลุกเคล้ากับปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก อินทรีย์วัตถุที่ย่อยดีแล้ว หากยังใหม่อยู่ก็คลุกแล้วทิ้งไว้อย่างนั้นรดน้ำบ่อยๆสักเดือน แล้วค่อยปลูก ควรทำให้หลุมปลูกเป็นเนินหลังเต่าขึ้นมาแล้ว ทำให้ขอบหลุมเป็นร่องนิดหน่อย
 • ใบ ก้ามปูที่เขาแน่ะนำให้ใช้ เพราะย่อยสลายง่ายมากๆ และยังให้ธาตุอาหารพืชมากกว่าใบไม้อื่นเพราะเป็นพืชตระกูลถั่วครับ ช่วยให้ดินโปรงดีมาก
สูตรการผสมดินแบบที่ 1 (แบบใส่)
กาบมะพร้าวสับ 1 ส่วน
ขุยมะพร้าว 1 ส่วน
ขี้เถ้าแกลบ 1 ส่วน
แกลบสด 1 ส่วน
ใบไม้ผุ 1 ส่วน
ปุ๋ยคอก 1 ส่วน
หรือปุ๋ยหมัก 2 ส่วน
ดิน 1/2 ส่วน
สูตรการผสมดินแบบที่ 2 (แบบเท่าที่จำเป็น)
ดิน 1 ส่วน
ปุ๋ยคอก 1 ส่วน
หรือปุ๋ยหมัก 2 ส่วน
แกลบดิบ 2 ส่วน
ขุยมะพร้าว (ไม่มีไม่เป็นไร) 1/2 ส่วน

ประเภทของวัสดุรองก้นกระถางหรือก้นหลุม

จะเน้นวัสดุที่มีธาตุฟอสฟอรัสประกอบอยู่ เพราะธาตุฟอสฟอรัสเคลื่อนที่ได้ช้าในดิน และจะสลายตัวนานจึงต้องให้อยู่ใกล้ชิดกับรากให้มากสุด วัสดุเช่น

 • หินฟอสเฟต
 • ไดโลไมท์
 • ปุ๋ยกระดูก
 • ปุ๋ยเคมีละลายช้า

ประเภทของวัสดุคลุมดิน

 • ฟาง
 • หญ้าแห้ง
 • เปลือกถั่วลิสง
 • ขุยมะพร้าว
 • ชานอ้ออย
 • แกลบ
 • มูลวัว

วัสดุคลุมดินควรเพิ่มทุกปีตั้งแต่ฤดูหนาว หนาประมาณ 2 นิ้ว ให้ลองเปรียบเทียบว่า ดินที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดก็คือดินที่อยู่ในป่า ใบไม้ที่หล่นมาทับถมกันในทุกๆปีก็เป็นอินทรีย์วัตถุชนิดหนึ่ง ในปีแรกใบไม้ที่ทับถมกันช่วยในการคลุมดินป้องกันความชื้น และป้องกันวัชพืชและแมลงศัตรูพืช ในปีถัดไปใบไม้ที่คลุมดินในปีที่แล้วถูกทับถมจากใบไม้ในปีถัดไป จะเริ่มย่อยสลายเป็นอินทรีย์วัตถุ และค่อยๆปลดปล่อยสารอาหารให้แก่ต้นไม้ ปีแล้วปีเล่าดินจะมีความหนาขึ้นเรื่อยๆ ดินก็จะอุดมสมบูรณ์เพิ่มขึ้นโดยไม่พึงสารเคมี ลองไปปรับใช้กับการปลูกกุหลาบดูนะครับ

การเตรียมกระถางปลูก

 1. ใช้กระถางดินเผาหรือพลาสติกขนาด 10 - 12 นิ้ว
 2. ใส่ดินเครื่องปลูกที่ผสมไว้ รองก้นกระถาง
 3. เอาเครื่องปลูกเช่นแกลบออกประมาณครึ่งหนึ่งให้เหลือเป็นตุ้ม รากฝอยอาจขาดไปบ้างไม่เป็นไร
 4. วางตุ้มต้นกุหลาบลงในกระถางให้ระดับเครื่องปลูกเดิมต่ำกว่ากระถางเล็กน้อย
 5. เอาดินปลูกใส่ กดให้พอแน่น
 6. รดน้ำให้ชุ่ม
 7. คลุมหน้าดินด้วยวัสดุคลุมดิน

การเปลี่ยนกระถาง หรือขยายขนาดกระถาง

 1. เอาอุปกรณ์เสียบแซะรอบด้านข้างกระถางเดิม
 2. ดันดินที่ด้านก้นกระถางให้ดินหลุดจากกระถาง
 3. ตัดดินรอบๆออก สังเกตุจะมีรากพันรอบๆ เราจะทำคล้ายๆการตัดแต่งกิ่ง เพื่อให้รากได้เจริญเติบโตใหม่ไม่พันกัน
 4. ใช้เหล็กแหลมแซะดินที่แน่นแข็งออก
 5. ตัดเอารากฝอยออกพอประมาณ ในส่วนที่ยาวเกิน เพื่อให้รากเจริญเติบโตใหม่
 6. หลังจากนั้นทำวิธีเช่นเดียวกับการเอาต้นกุหลาบลงกระถางใหม่
 7. หมายเหตุ ในกรณีที่ต้นตอกุหลาบมีความยาวมาก เนื่องจากผู้ที่ขยายพันธุ์กุหลาบจำหน่ายติดตากุหลาบในตำแหน่งสูงเกินไป การเอาลงกระถางที่ขนาดใหญ่ขึ้นเราสามารถกลบดินให้ดินสูงขึ้นมาใกล้ตำแหน่งติดตาได้ ก้านของตอกุหลาบเมื่อได้รับความชื้นในดินจากแตกรากตลอดลำต้นของตอกุหลาบ

Tags: