FacebookPinterest

การให้น้ำแก่กุหลาบ ช่วงเวลาที่เน้นการให้น้ำและช่วงเวลาที่ต้องเพิ่มสภาวะขาดน้ำ

ในสภาวะปกติการให้น้ำ กุหลาบต้องการน้ำประมาณ 1 ลิตรต่อวัน ให้น้ำแต่น้อย แต่ต้องให้น้ำลงลึกถึงราก น้ำที่ให้ต่อกุหลาบจะมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับฤดูกาล การให้น้ำเยอะ จะทำให้ดินเกิดความเป็นกรด และยังทำให้รากไม่ยอมเลื้อยลงลึกเพื่อหาแหล่งน้ำเอง การให้น้ำน้อยๆ บ่อยครั้งไม่ทำให้น้ำลงลึกถึงราก ให้น้ำวันละครั้ง หรือ สองวันครั้งพอ ถ้าต้นขาดน้ำจริงๆก็ปล่อยให้ต้นไม้ทำการปิดปากใบ หยุดการคายน้ำบ้าง ให้ลองเริ่มต้นรดน้ำในวันแรกและหยุดรดน้ำในวันถัดไป นับวันไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอวันที่ต้นเริ่มเหี่ยวเฉา โดยที่การเหี่ยวเฉาไม่ได้เหี่ยวจากการขาดน้ำจากแสงแดดจัดนะครับ นับจำนวนวันได้เท่าไหร่ ให้ลบไป 1 วัน นั่นแหละคือวันที่เราจะเว้นการให้น้ำ

ในสภาวะที่กำลังแตกตา การลดการให้น้ำระหว่างช่วงที่ตากำลังแตกออกมาจนถึงเห็นใบชุดแรก จะทำให้ดอกออกช้าลงแต่ไม่มีผลกระทบต่อคุณภาพของกิ่งและขนาดดอก

ในสภาวะที่ดอกตูมกำลังสร้าง การลดการให้น้ำระหว่างช่วงกำลังผลิดดอกตั้งแต่ดอกตูมเล็กจนถึงมีขนาดใหญ่ จะเป็นอันตรายต่อคุณภาพและปริมาณของกุหลาบ คุณภาพจะลดลงในทุกขั้นตอนของการสร้างดอก 70% เป็นสาเหตุให้ดอกตูมไม่สมบูรณ์คงรูปและความยาวของแต่ละช่วงตาระหว่างกิ่งก็จะลดลง

ในสภาวะที่ดอกสมบูรณ์แล้ว การลดการให้น้ำวันสองวัน หลังจากที่ดอกสร้างเกสรดอกไม้เรียบร้อยแล้วจะไม่มีผลต่อคุณภาพของดอก

ในสภาวะหลังจากการตัดกิ่ง การลดการให้น้ำในช่วงสั้นๆจะกระตุ้นให้เกิดการแตกตาของดอก

ปัจจัยการให้น้ำจากฤดูกาล หมดฤดูฝนแล้ว ชะลอการให้น้ำแล้วปล่อยให้ดินแห้งสักระยะ ช่วงฤดูร้อนต้นต้องการน้ำมาก เพื่อยังคงความชื้นแก่ดิน

การให้น้ำที่

  • กระถาง: ประมาณการให้น้ำลงลึกถึงราก ไม่จำเป็นต้องให้เร็วหรือช้า
  • ต้นที่ฝังดิน: ต้นที่ฝั่งดินประมาณ 30 - 45 ซม. ค่อยๆให้น้ำ จนกระทั่งน้ำน่าจะลงลึกถึงราก เพราะน้ำจะลงลึกไม่ทัน และแพร่กระจายกว้างออกไป
Tags: