FacebookPinterest

about-rose

กุหลาบอังกฤษ ตอนที่ 3

สองตอนที่เขียนไปแล้วได้สรุปไว้ว่า “กุหลาบอังกฤษ” คือกุหลาบที่รวมลักษณะเด่นของกุหลาบสมัยเก่ากับกุหลาบสมัยใหม่เข้าไว้ในดอกเดียวกัน และกล่าวถึงลักษณะดอกและทรงพุ่มของกุหลาบอังกฤษ รวมทั้งให้บัญชีรายชื่อกุหลาบอังกฤษของนายเดวิด ออสติน พร้อมขนาดพุ่ม (ความกว้างและความสูง) ไว้ด้วย
การปลูกกุหลาบอังกฤษ
ปลูกลงกระถาง

กุหลาบอังกฤษ ตอนที่ 2

ฉบับที่แล้ว พูดถึงเป้าหมายของเดวิด ออสติน ผู้สร้าง “กุหลาบอังกฤษ” ของเขาขึ้นมาเพื่อเอาลักษณะเด่นของกุหลาบสมัยเก่า (Old Garden Roses) กับกุหลาบสมัยใหม่ (Modern Roses - กุหลาบที่เราปลูกกันอยู่ขณะนี้) มารวมไว้ในดอกเดียวกัน

ประวัติความเป็นมาของกุหลาบ

กุหลาบ เป็นต้นไม้ที่ได้รับความนิยมจากคนทุกยุคทุกสมัยมีประวัติความเป็นมาปรากฏให้ เห็นตั้งแต่ราว 5,000ปีที่ผ่านมาจากชนชาติสุเมเรียน(Sumerians)ที่ตั้งถิ่นฐานอยู่บนพื้นที่ ที่อุดมสมบูรณ์บริเวณแม่น้ำไตกริส (Tigris) และยูเฟรติส (Euphrates) หรือประเทศอิรักในปัจจุบัน เซเลียวนาร์ด วูลลีย์ (Sir Leonard Woolly)นักโบราณคดีชาวอังกฤษได้พบหลักฐานที่เกี่ยวกับดอกกุหลาบ ในสมัยนั้นโดยได้ขุดค้นหลุมศพของกษัตริย์พบน้ำที่มีกลิ่นกุหลาบนอกจากนี้ยัง พบเครื่องประดับของชาวสุเมเรียน ซึ่งมีรูปทรงเป็นดอกกุหลาบทำด้วยทองประดับอยู่หลักฐานที่ค้นพบเกี่ยวกับ กุหลาบในสมัยต่อมาอยู่ในราว 1,700 ปีก่อนคริสต์ศตวรรษ ที่เกาะครีต(Crete

Tags: 

Tree Rose หรือ Standard Rose

Tree Rose หรือ Standard Rose เป็นกุหลาบพันธุ์ที่ติดตากับกุหลาบป่าที่มีต้นตอสูง ลำต้นโคนเดียว ไม่มีกิ่งก้านแตกสาขาจากโคนต้นเลย แต่จะไปบังคับให้แตกกิ่งแขนงในระดับสูงจากพื้นดิน ครึ่งถึงหนึ่งเมตร โดยการติดตาแล้วบังคับให้ออกดอก

ลักษณะ

Polyantha (Pol)

Polyantha (Pol) เป็นลูกผสมระหว่าง Rosa Multiflora กับ Rosa Chinensis

ลักษณะ

  • มีขนาดพุ่มเตี้ย แข็งแรง ทนทาน
  • ออกดอกเป็นพวกลักษณะดอกและต้นคล้ายกุหลาบหนู
  • Polyantha จะมีหูใบที่มีลักษณะของ Rosa Multiflora

อ้างอิงความสูงของแต่ละพันธุ์

Rambler (RA)

Rambler (RA) เป็นกุหลาบที่มีต้นยาวอ่อนโค้งออกดอกเป็นพวงและดอกมีขนาดเล็ก ออกดอกเป็นพวง

อ้างอิงความสูงของแต่ละพันธุ์

Shrub (Sh) หรือ กุหลาบพุ่ม

Shrub (Sh) หรือ กุหลาบพุ่ม ได้แก่กุหลาบพันธู์ป่า หรือลูกผสมของพันธุ์ป่า ซึ่งมีทรงต้นเป็นพุ่ม ออกดอกเป็นช่อ

อ้างอิงความสูงของแต่ละพันธุ์

Climber (Cl) หรือ กุหลาบเลื้อย

Climber (Cl) หรือ กุหลาบเลื้อย นิยมปล่อยให้เลื้อยเกาะไปตามซุ้มต้นไม้ เรือนต้นไม้ แนวกำแพง แนวรั้ว

ลักษณะ

  • มีความสูงตั้ง 12 ฟุตขึ้นไป
  • ดอกอาจจะออกเป็นพวก หรือดอกเดี่ยวขนาดใหญ่
  • ลำต้น กิ่งทอดยาวอ่อนโค้งได้ไกล

อ้างอิงความสูงของแต่ละพันธุ์

Grandiflora (Gr) หรือ กุหลาบพวงดอกใหญ่

Grandiflora (Gr) เป็นกุหลาบลูกผสมระหว่างกุหลาบตัดดอกกับกุหลาบพวง ใช้เป็นกุหลาบตัดดอก หรือจะปลูกเพื่อประดับสถานที่ก็ได้ มีลักษณะเป็นดอกเดี่ยว แต่ดอกเล็กกว่ากุหลาบตัดดอก มีก้านยาว ต้นโต สูง และแข็งแรง เช่น พันธุ์คาเมล็อท, พันธุ์คาเสทไนท์

ลักษณะ

Miniature (Min) หรือ กุหลาบหนู

Miniature (Min) หรือ กุหลาบหนู เหมาะสำหรับปลูกประดับแปลง ประดับอาคาร และปลูกเป็นไม้กระถาง เลี้ยงง่าย

ลักษณะ

  • เป็นกุหลาบขนาดเล็ก
  • พุ่มต้นสูงไม่เกิน 1-2 ฟุต
  • ออกดอกเป็นพวง ดอกมีขนาดเล็ก
  • ใบมีขนาดเล็ก

อ้างอิงความสูงของแต่ละพันธุ์

Pages